Rodzic dziecka pod którego pieczą się ono znajduje, nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę!

Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. III CRN 19/85).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *