Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 2

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja Więcej…

Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 1

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że: – przy Więcej…

Prawo

Wina w rozkładzie pożycia

Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2). Jak wynika z Więcej…

Prawo

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja? – Kancelaria Adwokacka Piaseczno   Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na „zastanowienie się”. Przesłanki Więcej…

Prawo

Izolowanie dziecka

  Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!   Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku normalnych kontaktów zdrugim rodzicem. Każde z rodziców powinno mieć możliwość uczestniczenia w życiu dziecka, wpływania Więcej…

Prawo

Uczucie nienawiści

Jak wynika z wyroku Sądu: Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno przejawiać się to w organizowaniu spotkań dziecka z ojcem, w Więcej…

Prawo

Wakacje za granicą?

Rodzic dziecka pod którego pieczą się ono znajduje, nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę! Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego Więcej…

Prawo

Egzekwowanie kontaktów

Masz uregulowane kontakty, a mimo to nie widujesz dziecka?   Czas zawalczyć o Twoje prawa!   Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy była partnerka bądź partner nie wykonuje orzeczenia Sądu czy też zawartej ugody i swoim zachowaniem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia odbycie kontaktu z dzieckiem. Na szczęście przepisy Więcej…

Prawo

Treść wyroku rozwodowego

Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; – o kontaktach rodziców z dzieckiem; – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest Więcej…