Sporządzanie wezwań do zapłaty

W imieniu naszych Klientów sporządzamy wezwania do zapłaty. Odpowiadamy także na otrzymane wezwania do zapłaty.

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i przeciw egzekucyjnych

By móc wszcząć postępowanie egzekucyjne konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego, którym jest chociażby wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Często zdarza się jednak, że mimo posiadania korzystnego dla nas rozstrzygnięcia sądowego, druga strona nie wykonuje orzeczenia sądowego.

W imieniu naszych Klientów wszczynamy postępowania egzekucyjne i kierujemy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

W imieniu dłużników prowadzimy negocjacje z wierzycielem lub komornikiem. Składamy także wszelkie niezbędne pisma tj. skargi na czynności komornika, skargi na opis i oszacowanie nieruchomości.

Sporządzamy także powództwa przeciw egzekucyjne.

Należy bowiem pamiętać, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, w sytuacji gdy zachodzą do tego przesłanki.

Również osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.

Zapraszamy do kontaktu.

Adwokaci w Piasecznie:

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl