Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany?

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Z powyższego wynika, że:

– przy rozwodzie bez orzekania o winie uprawnionym do uzyskania alimentów i analogicznie zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek niewinny;

– przy rozwodzie z winy obu stron uprawnionym do uzyskania alimentów i analogicznie zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek współwinny.

Kiedy?

Przesłanką przedmiotową jest  n i e d o s t a t e k.  Obowiązek udowodnienia tej przesłanki spoczywa na uprawnionym. W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub części, a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunku bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku (wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r. I CKN 872/00). A zatem w niedostatku będzie nie tylko ten, kto nie dysponuje żadnymi środkami, ale i osoba, której usprawiedliwione potrzeby nie zostały w pełni zaspokojone.

Usprawiedliwione potrzeby, a nowy związek uprawnionego?

Usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka, pozostającego w związku nieformalnym (faktycznym), podlegają ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych i majątkowych partnera rozwiedzionego w tym związku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1015/00).

Przez jaki czas?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Termin ten może zostać przedłużony przez sąd rodzinny ze względu na wyjątkowe okoliczności. Uprawniony może dochodzić przedłużenia tego terminu tylko w drodze powództwa.

Inni krewni?

Należy pamiętać, że obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *