Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 2

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja Więcej…

Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 1

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że: – przy Więcej…

Prawo

Wina w rozkładzie pożycia

Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2). Jak wynika z Więcej…

Prawo

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja? – Kancelaria Adwokacka Piaseczno   Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na „zastanowienie się”. Przesłanki Więcej…

Prawo

Wysokość alimentów

  Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 KRO oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości Więcej…

Prawo

Izolowanie dziecka

  Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!   Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku normalnych kontaktów zdrugim rodzicem. Każde z rodziców powinno mieć możliwość uczestniczenia w życiu dziecka, wpływania Więcej…

Prawo

Uczucie nienawiści

Jak wynika z wyroku Sądu: Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno przejawiać się to w organizowaniu spotkań dziecka z ojcem, w Więcej…

Prawo

Wakacje za granicą?

Rodzic dziecka pod którego pieczą się ono znajduje, nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę! Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego Więcej…

Prawo

Egzekwowanie kontaktów

Masz uregulowane kontakty, a mimo to nie widujesz dziecka?   Czas zawalczyć o Twoje prawa!   Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy była partnerka bądź partner nie wykonuje orzeczenia Sądu czy też zawartej ugody i swoim zachowaniem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia odbycie kontaktu z dzieckiem. Na szczęście przepisy Więcej…

Prawo

Treść wyroku rozwodowego

Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; – o kontaktach rodziców z dzieckiem; – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest Więcej…