POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne, dane Administratora Danych Osobowych

Przywiązujemy szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej www.adwokatwpiasecznie.pl (dalej: „Strona Internetowa”). Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony dany osobowych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej.
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:
Jolanta Dymek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jolanta Dymek z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaruby 12/34, NIP: 9512396253, tel: +48 503-041-771, e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl oraz
Katarzyna Augustyniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Augustyniak z siedzibą w Piasecznie, ul.Puławska 16 lok. 19B, NIP: 1231082613, tel: +48 604-115-644, e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl.
Kontakt ze nami w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl oraz katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Państwa żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
Jeżeli odwiedzają Państwo Stroną Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, typ/rodzaj przeglądarki.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie i zależy od Państwa decyzji. Dane te mogą zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania ze Strony Internetowej.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) w celu administrowania Stroną Internetową (adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym) – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);
2) w celu zamieszczenia przez Państwa komentarza na Stronie Internetowej (imię, nazwisko lub nick, numer IP) – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych);
3) w celu analitycznym (data i godzina odwiedzin Strony Internetowej, czas spędzony na Stronie Internetowej, odwiedzone podstrony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystanej do przeglądania Strony Internetowej) – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na Stronie Internetowej);
4) w celu wykorzystywania cookies (informacje tekstowe) – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona przez użytkowników zgoda – przy pierwszym wejściu na Stronę Internetową jest zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (usługi IT oraz wsparcia technicznego, dostawcy oprogramowania, firma hostingowa), ponieważ muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swe obowiązki. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
– zakończenia prowadzenia sprawy lub świadczenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej przechowywane będą przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
– zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Pliki cookies

Stronie Internetowej wykorzystujemy tzw. cookies (Ciasteczka), czyli pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia (jak telefon, tablet) podczas przeglądania Strony Internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Ciasteczka są nieszkodliwe zarówno dla Państwa urządzenia, jak i dla jego użytkownika i danych. Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną indywidualnych preferencji. Pliki cookies pozwalają poprawić Państwa wyniki wyszukiwania, jak również dbać o trafność wyświetlanych informacji.
Wiele plików cookie ma dla nas charakter zanonimizowany, tzn. na samej ich podstawie (bez podania dodatkowych informacji) nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na Państwa urządzeniu aż do wylogowania ze Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej prosimy o wyrażenie zgody na plików cookies, ponieważ Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Ciasteczek w Państwa urządzeniu.
Jeżeli nie chcecie Państwo, aby cookies były wykorzystywane podczas przeglądania Strony Internetowej, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawienia w przeglądarce internetowej, poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub poprzez żądanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi Ciasteczek może powodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej.
Pliki cookies są używane do:
– utrzymania sesji użytkownika, jeżeli sesja wymaga zalogowania;
– dokonania analizy tego, w jaki sposób korzystacie Państwo ze Strony Internetowej (jak wielu użytkowników otwiera Stronę Internetową, jak długo trwa sesja, jakie treści wzbudzają największe zainteresowanie), dzięki czemu możliwe jest ulepszanie Strony Internetowej i dostosowanie działania Strony Internetowej do preferencji jej użytkowników;
– tworzenia statystyk dotyczących oglądalności Strony Internetowej, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej;
– monitorowania aktywności użytkowników Strony Internetowej w celu badania preferencji;
– zapamiętania preferencji oraz indywidualnych ustawień użytkownika (pliki cookies umożliwiają zapisanie Państwa wyborów co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów Strony Internetowej czy też rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o Państwa lokalizacji);
– monitorowania poprawności funkcjonowania Strony Internetowej.
Inne technologie
Pliki cookies są także używane do korzystania z funkcji społecznościowych. Na Stronie Internetowej posiadamy pixel Facebooka, który umożliwia Państwu polubienie naszego fanpage’a podczas korzystania ze Strony Internetowej. Ponadto pixel Facebooka może być stosowany w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, jak również w celu prowadzenia działań remarketingowych. Pixel Facebook ma za zadanie śledzić odwiedziny użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej, dzięki czemu możliwe jest zlecanie na portalu społecznościowym Facebook reklam do osób, które odwiedziły Stronę Internetową.
W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Wykorzystują one technologię cookies w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych. Dane te stanowią wyłącznie materiał do analiz statystycznych, nie są łączone z innymi danymi osobowymi. Używane narzędzia Google nie stanowią przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila bezpośrednio na adres jolanta@adwokatwpiasecznie.pl lub katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl.
Informujemy, że jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, późniejsze jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, które mają siedzibę poza Unią Europejską, takich jak: Facebook, Microsoft, Google. W świetle przepisów RODO podmioty te są traktowane jako państwa trzecie. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie takim podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu dostęp do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), jak również prawo do uzyskania informacji na temat: celu przetwarzania Państwa danych, rodzaju przetwarzanych danych, podmiotów którym dane są przekazywane, okresu przechowywania danych.
Ponadto posiadają Państwo prawo do:
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora macie Państwo ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wymienione uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego. W niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.
Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia możecie Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do na adres jolanta@adwokatwpiasecznie.pl lub katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. O wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie zostaną Państwo poinformowani, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.