Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych

Od wydanej przez organ pierwszej instancji decyzji  strona może wnieść odwołanie do organu drugiej instancji.

Świadczymy pomoc w zakresie analizy wydanej przez organ decyzji pod względem jej słuszności i zgodności z prawem. W imieniu naszych Klientów redagujemy i sporządzamy odwołania od decyzji.

Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej oraz sporządzamy niezbędne pisma na każdym etapie postępowania administracyjnego. Między innymi przygotowujemy skargi na bezczynność organów administracji publicznej, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego.

Reprezentowanie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Zapraszamy do kontaktu.

Adwokaci w Piasecznie:

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl