Adwokat Piaseczno – Kancelaria Adwokacka w Piasecznie – Augustyniak Dymek

Misja Kancelarii

Naszą misją jest zapewnienie Klientom profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej. Zlecając nam prowadzenie sprawy, możecie Państwo liczyć na nasze pełne zaangażowanie, wysoki poziom świadczonych usług oraz indywidualne podejście do przedstawianego problemu.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, sprawy karne oraz sprawy administracyjne. Nasza działalność obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym.

Klientom biznesowym oferujemy stałą, kompleksową obsługę prawną. Naszą misją jest zapewnienie wsparcia prawnego, tak by podejmowane przez Państwa działania były zarówno zgodne z literą prawa, jak i stanowiły najlepsze możliwe rozwiązania biznesowe.

Naszym obowiązkiem jest prowadzenie każdej sprawy z zachowaniem najwyższej staranności, w oparciu o ugruntowaną wiedzę i zdobyte doświadczenie. Każdą sprawę traktujemy priorytetowo. 

Wiedząc, jak trudne jest oczekiwanie na spotkanie z prawnikiem, w wyjątkowych okolicznościach oferujemy możliwość kontaktu przez całą dobę.

“Niewie­dza nie sta­nowi uspra­wied­li­wienia dla nieprze­myśla­nych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpli­wości, dob­rze jest zasięgnąć po­rady.” 

Andrzej Sapkowski

adwokat piaseczno

Porada prawna

Termin spotkania umawiany jest indywidualnie z Klientem.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 503-041-771 bądź pod numerem telefonu: 604-115-644

Klient na spotkaniu przedstawia problem prawny z którym zgłosił się do Kancelarii. Rozmowa trwa zazwyczaj 30 – 60 min.

Udzielamy Klientowi wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Na spotkanie prosimy zabrać ze sobą wszelkie posiadane w sprawie dokumenty. Gdy okaże się, że dokumenty wymagają dogłębnej analizy, ustalany jest z Klientem dodatkowy termin spotkania.

Adwokaci

Adwokat Jolanta Dymek - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Jolanta Dymek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów i ich egzekwowaniem. Świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spółek. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

tel.+48 503 041 771
e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

Adwokat Katarzyna Augustyniak - Kancelaria Piaseczno

Adwokat Katarzyna Augustyniak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.tel. +48 604-115-644
e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl

Zakres Usług

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych zarówno w imieniu osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Praktyka sądowa stanowi jeden z ważniejszych elementów naszej działalności. Oferujemy reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Pomagamy w prowadzeniu m.in. sporów powstałych na tle wykonywania różnego rodzaju umów, sporów z zakresu prawa rzeczowego, odszkodowawczego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy.

PRAWO CYWILNE

 • Sprawy o roszczenia wynikające z umów
 • Sprawy o zapłatę
 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • Sprawy odszkodowawcze</li align=”justify”>
 • Sprawy dotyczące nieruchomości
 • Tworzenie i redagowanie umów</li > 

  PRAWO RODZINNE

 • Sprawy o rozwód / separację
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie
 • Sprawy o podział majątku wspólnego
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie</li > 

  PRAWO SPADKOWE

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy o przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Sprawy o dział spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu
 • Sprawy o niegodność dziedziczenia
  </li >

 

 

PRAWO GOSPODARCZE

 • Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i ich organów
 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały)
 • Tworzenie i redagowanie umów
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
  </li > 

PRAWO PRACY

 • Sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • Sprawy o mobbing i dyskryminację
 • Sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Spory z ZUS
 • Tworzenie regulaminów pracy i innych przepisów wewnętrznych pracodawcy

  PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Sprawy o ochronę praw autorskich oraz praw pokrewnych
 • Tworzenie i redagowanie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich
 • Tworzenie i redagowanie umów licencyjnych
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych
 • Przeprowadzanie szkoleń
  </li > 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
 • Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi
 • Reprezentowanie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  </li > 

 

PRAWO KARNE

 • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
 • Obrona we wszystkich rodzajach postępowań
 • Reprezentacja pokrzywdzonego, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  </li > 

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i przeciwegzekucyjnych
  </li >

 

Wynagrodzenie

Honorarium za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość zależy od przewidywanego i koniecznego nakładu pracy oraz złożoności zagadnienia prawnego.

Blog

Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 2

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie Więcej…

Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 1

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym Więcej…

Prawo

Wina w rozkładzie pożycia

Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują Więcej…

Prawo

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja? – Kancelaria Adwokacka Piaseczno   Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś Więcej…

Prawo

Wysokość alimentów

  Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 KRO oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 Więcej…

Prawo

Izolowanie dziecka

  Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!   Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku Więcej…

Kontakt

adw. Jolanta Dymek

tel. +48 503 041 771

e-mail: jolanta@adwokatwpiasecznie.pl

adw. Katarzyna Augustyniak

tel. +48 604-115-644

e-mail: katarzyna@adwokatwpiasecznie.pl

Kancelaria mieści się w samym centrum Piaseczna, ul. Puławska 16 lok. 19B