Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!

 

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku normalnych kontaktów zdrugim rodzicem. Każde z rodziców powinno mieć możliwość uczestniczenia w życiu dziecka, wpływania na jego rozwój i wychowanie.

 

Jak to wygląda w prawie?

 

Zgodnie z brzmieniem art. 113 § 1 KRO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Celowe izolowanie dziecka może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r. I CKN 834/98)

 

Uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 577 KPC). (postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 30 sierpnia 1977 r. III CRN 204/77).

 

Władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Rodzice mają jednak względem dziecka także prawa i obowiązki, nie objęte władzą rodzicielską, nie stanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej styczności z dzieckiem (…), które jest ich prawem osobistym. (postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 maja 2000 r. II CKN 761/00).

 

Należy pamiętać, że utrzymujący się brak kontaktów rodzica z dzieckiem może (i powinien) skutkować potrzebą wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej!

 

Jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1 KRO).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *