Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 2

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, Więcej…

Prawo

Alimenty dla małżonka cz. 1

Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom Więcej…

Prawo

Wina w rozkładzie pożycia

Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden Więcej…

Prawo

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja? – Kancelaria Adwokacka Piaseczno   Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani Więcej…

Prawo

Wysokość alimentów

  Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 KRO oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy Więcej…

Prawo

Izolowanie dziecka

  Potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców!   Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem, a potrzebą dziecka jest przede wszystkim posiadanie obojga rodziców. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka niezbędne jest umożliwienie dziecku normalnych kontaktów zdrugim rodzicem. Każde Więcej…

Prawo

Uczucie nienawiści

Jak wynika z wyroku Sądu: Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno Więcej…

Prawo

Wakacje za granicą?

Rodzic dziecka pod którego pieczą się ono znajduje, nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę! Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w Więcej…

Prawo

Egzekwowanie kontaktów

Masz uregulowane kontakty, a mimo to nie widujesz dziecka?   Czas zawalczyć o Twoje prawa!   Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy była partnerka bądź partner nie wykonuje orzeczenia Sądu czy też zawartej ugody i swoim zachowaniem utrudnia, a Więcej…

Prawo

Treść wyroku rozwodowego

Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; – o kontaktach rodziców Więcej…