Prawo

Treść wyroku rozwodowego

Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; – o kontaktach rodziców z dzieckiem; – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest Więcej…